Bestsellery
Zestaw do konwersji roweru Rapid S-2100
Zestaw do konwersji roweru Rapid S-2100
2 390,00 zł
szt.
Bateria bidonowa BG841 - 17,5 Ah
Bateria bidonowa BG841 - 17,5 Ah
2 240,00 zł
szt.
Zestaw do konwersji roweru Rapid S-1100
Zestaw do konwersji roweru Rapid S-1100
1 990,00 zł
szt.
Zestaw do konwersji roweru Rapid MID750
Zestaw do konwersji roweru Rapid MID750
2 190,00 zł
szt.
Bateria bidonowa BG621 - 13 Ah
Bateria bidonowa BG621 - 13 Ah
1 540,00 zł
szt.
Zestaw do konwersji roweru Rapid S-500
Zestaw do konwersji roweru Rapid S-500
1 590,00 zł
szt.
Kontroler Rapid C-1100
Kontroler Rapid C-1100
420,00 zł
szt.
Bateria bidonowa BG561 (36V) - 15,6 Ah
Bateria bidonowa BG561 (36V) - 15,6 Ah
1 540,00 zł
szt.
Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Sprzedający udziela 36 miesięcznej gwarancji na silnik Rapid, w tym przekładnię planetarną silnika M1000SL oraz 24 miesięcznej gwarancji na elementy zestawu Rapid Ebikes, liczonej od daty zakupu u autoryzowanych dystrybutorów i gwarantuje jakość towaru odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi. 

2. Podstawą uznania reklamacji w okresie gwarancji jest ważna i wypełniona karta gwarancyjna oraz dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury wystawionej przez autoryzowanego dystrybutora. Niewypełniona, względnie wypełniona (niezawierająca numeru seryjnego towaru lub zamówienia, daty sprzedaży, pieczątki lub podpisu sprzedawcy) karta gwarancyjna jest nieważna. 

3. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty jest Rapid Solutions sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań. 

4. Gwarancja zapewnia nabywcy bezpłatne usunięcie błędów konstrukcyjnych, montażowych lub wad materiałowych zaistniałych w toku normalnej eksploatacji. 

5. Prawo do oceny danego uszkodzenia mają tylko wskazane przez Gwaranta punkty serwisowe, zaznaczając, że ostateczną ekspertyzę przeprowadza Gwarant. Ocena odbywa się na zasadach ustalonych przez producenta, które są jednakowe dla wszystkich użytkowników danego sprzętu.  

6. W ramach reklamacji naprawia się lub wymienia wadliwe części lub podzespoły.

7. Użytkownik (Nabywca) traci swoje prawa wynikające z gwarancji w przypadku gdy: 

  • mechanicznie uszkodzi którykolwiek z elementów zestawu, niewłaściwie przechowuje sprzęt, 
  • użytkuje sprzęt niezgodnie z przeznaczeniem, 
  • uszkodzi sprzęt w związku ze zdarzeniem losowym (np. wypadek drogowy), 
  • dokonuje prób naprawy sprzętu przez nieuprawnione osoby lub samodzielnie dokonuje innych czynności niż określone w pkt 9 niniejszej karty gwarancyjnej. 
  • doprowadzi do przepalenie silnika (np. używanie manetki gazu przy zablokowanym kole).

8. Do obowiązków użytkownika (Nabywcy) należy wykonanie; 

  • czynności obsługowych i regulacyjnych, 
  • czynności sprawdzających i likwidujących wszelkie luzy połączeń śrubowych,
  • czynności sprowadzających się do utrzymania w czystości całego sprzętu a w szczególności łańcucha, zębatki oraz innych części ruchomych. 

9. Reklamowany sprzęt użytkownik (Nabywca) ma obowiązek dostarczyć do punktu zakupu po uprzednim oczyszczeniu go z błota, piasku i innych zanieczyszczeń. 

10. Reklamowany towar użytkownik (Nabywca) ma obowiązek dostarczyć do punktu zakupu wraz z wypełnionym wnioskiem gwarancyjnym oraz dowodem zakupu w postaci rachunku lub faktury.

11. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z chwilą przekazania zestawu do serwisu Gwaranta. 

12. Gwarant powinien zakończyć naprawę w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia zestawu  lub wadliwego komponentu do jego siedziby. W przypadku konieczności importu części zamiennych, okres naprawy wynosi 30 dni.

13. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta. 

14. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność zestawu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszt. 

15. Uprawnienia i obowiązki wynikające z tytułu Gwaranta określa Kodeks cywilny. 

16. Ewentualne sprawy sporne związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta 

17. Skorzystanie z gwarancji na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa ogólnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

18. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie na terytorium Unii Europejskiej.

 

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium